Select Page

Tredje trin til dit nye hjem

I projektforslaget bliver dit byggeprojekt konkret. Nu fastlægger vi placering, de overordnede rammer for form, konstruktion og materialer i dit nye hjem. Som arkitekt er min vigtigste opgave her at sikre, at vi kan realisere dit byggeri, så det overholder loven, lokalplaner og budgettet – og selvfølgelig at byggeriet svarer til dine ønsker.

Efter mødet laver jeg en skitse i A3, der illustrerer dine ønsker og beskriver et forslag til planløsninger. I denne fase tegner jeg dit nye hjem digitalt i 1:100, laver principsnit og facadetegninger og estimerer, hvad byggeprojektet samlet set vil koste.

kim Thorsell
kim Thorsell