Select Page

Fjerde trin til dit nye hjem

Dit byggeprojekt skal godkendes hos kommunen. I 2023 skal der udarbejdes livscyklusberegninger på alle materialer til dit hus for at sikre at det overholder krav til bæredygtighed og FN’s Verdensmål.

Jeg er er uddannet som Certificeret rådgiver i Bæredygtigt byggeri (CRBB), en uddannelse, der giver rådgivere målrettet viden og stærke kompetencer til at styre de bæredygtige byggeprojekter sikkert i mål.

Det nye fundament kræver detaljerede beregninger af jordens bæreevne, hvert enkelt element i bygningens konstruktion, vurdering af energi og varme og flere andre elementer. Beregningerne skal laves af en ingeniør eller anden byggespecialist inden materialet sendes til godkendelse.

Jeg kan hyre en ingeniør for dig, men du er også fri til selv at finde en. Som arkitekt leverer jeg alle tegninger og input til specialistens beregninger og kan sørge for hele ansøgningen til kommunen og Byg og miljø.

kim Thorsell
kim Thorsell