Select Page

Konkurrence vundet 1.præmie i 2014 med OOOJA og Vision +
Forslagets hovedgreb tager udgangspunkt i at etablere et nyt gårdrum imellem den eksisterende sognegård, ungdomshuset og udvidelsen, som danner rammen for et levende og livligt fællesskab.

Imellem Ungdomshuset og den eksisterende del af sognegården etableres en amfiscene. Amfiscenen kan indgå aktivt ved f.eks koncerter, udendørs undervisning af skoleklasser og konfirmander, aktiviteter for spejderne, udendørsarrangementer for ældre borgere i sommerhalvåret, eller som et opholdssted i mere uformelle sammenhænge.

En trappe integreret i amfiscenen skaber en åbning mellem kirkegården og gårdrummet.

Udvidelsen til sognegården placerer sig syd for den eksisterende sognegård og er udformet som tre gavlhuse, der er lagt ud som et vifte, med de sydlige gavle ud mod Viborgvej. De tre nye gavle og gavlen af den østlige længe af den eksisterende sognegård, danner ansigt mod Viborgvej.

kim Thorsell
kim Thorsell